I-TEK Onafhankelijk onderzoeksbureau
Mail I-TEK

Jarenlange recherche ervaring

Medewerkers van dit bureau hebben jarenlange recherche-ervaring op het gebied van technisch en tactisch onderzoek, digitaal onderzoek en intern onderzoek. Ook kan een analyse worden verzorgd van boekhoudkundige gegevens. De dienstverlening is met name gericht op de verzekeringsbranche en het bedrijfsleven. De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd volgens vastgestelde tarieven.

Onderzoek

Technisch- en tactisch onderzoek

Het technisch onderzoek bestaat onder meer uit het (sporen)onderzoek naar aanleiding van brand, inbraak en andere schade-evenementen en het in verband daarmee analyseren en veiligstellen van sporen. Het tactisch onderzoek bestaat onder meer uit het interviewen van betrokkenen in het kader van schadeonderzoek, intern onderzoek of aansprakelijkheid en/of het vergaren en analyseren van onderzoeksgegevens.

Digitaal onderzoek

Onder andere het uitlezen en veiligstellen van digitaal bewijsmateriaal. De combinatie van diverse software tools, hardware en het tactische recherche inzicht van onze rechercheurs maakt het mogelijk om achtergebleven sporen op digitale gegevensdragers en Internet op een duidelijke en inzichtelijke wijze veilig te stellen.

Intern onderzoek

In geval van een intern onderzoek kan onze dienstverlening onder meer bestaan uit het interviewen van werknemers en veiligstellen en analyseren van alle soorten relevante bedrijfsgegevens. Tevens kan afhankelijk van de kwestie overgegaan worden tot dynamische observatie (volgen) en statische observatie onder andere met gebruikmaking van (heimelijk geïnstalleerde) apparatuur. Met inachtneming van de wettelijke kaders worden de bewegingen van personen vastgelegd in situaties zoals het vermoeden van (interne) diefstal, verzuimfraude, ongewenst gedrag en overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding.